Bod č. 8

Návrh na schválenie nájmu 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre občianske združenia SPK Bratislava a Slávia vodné pólo menežment ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.