Bod č. 51

Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 28. a 29. 06. 2017


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.