Bod č. 49

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Majerníkova 34/A, Hlaváčikova 35, Veternicova – garáže, Pečnianska 6, vlastníkom garáží


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.