Bod č. 21

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 467/1 a parc. č. 3675/3, mestskej časti Bratislava-Rusovce


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.