Bod č. 17

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy a k. ú. Ružinov, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.