BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/27, Milanovi Jánymu s manželkou


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.