BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019, pre Tomáša Jurištu so sídlom v Bratislave - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.