Bod č. 48

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, v lokalite Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.