BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 24

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1188, postavenej na pozemku, parc. č. 2886, na Batkovej ulici2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA so sídlom v Bratislave, na dobu určitú do 31. 08. 2038


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.