BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1873, postavenej na pozemku, parc. č. 3085, na Bilíkovej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.