BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 44

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe SO B4 na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2761, v prospech spoločnosti Bory Home s. r. o., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.