Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.