Bod č. 7

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 4075/14 a parc. č. 4075/124, lokalita Nové záhrady, Ing. Štefanovi Vargovi


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.