Bod č. 30

Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 13 379,00 Eur podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0383 15 00 v znení dodatku č. 08 83 0383 15 01, ukončenej dňa 31. 08. 2018, spoločnosti IWW Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.