Bod č. 29

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21649/4, parc. č. 22305/3 a parc. č. 22306/26, v prospech spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvidácii so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.