Bod č. 26

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v areáli Zoologickej záhrady Bratislava, do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.