Bod č. 25

Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavba so súpis. č. 1421 a pozemkov, parc. č. 4784/32 a nasl., vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, za účelom vybudovania bytových priestorov a rozšírenia bytového fondu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.