Bod č. 24

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/18, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.