Bod č. 22

Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, v celkovej výške 20 000,00 Eur - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.