Bod č. 21

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle hlavného mesta SR Bratislava na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.