Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu dvoch častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 251 a parc. č. 410, Úradu vlády Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.