Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu nebytového priestoru č. 2 v stavbe so súpis. č. 2984 na Kopčianskej ul. č. 90 v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu Ulita so sídlom v Bratislave - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.