BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 7

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 19379/2 a parc. č. 22304/4, v prospech Ing. arch. Milana Chudého a spol.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.