BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 2

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2860/4, do vlastníctva Mgr. Branislava Bučka s manželkou


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.