BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9a

Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc. č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J. Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.