BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1

Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 2382/7 a parc. č. 2588/12 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Branislavovi Boreckému a Mgr. Marcele Boreckej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.