BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 38

Návrh na späťvzatie žalobného návrhu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Žabotová 1, Bratislava, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom, parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.