BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 26

Informácia o časovej postupnosti realizácie opatrení týkajúcich sa dopravy, uvedených v strategických dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto SR Bratislavu Akčný plán udržateľného energetického rozvoja, Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave, Územný generel dopravy, PHSR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.