BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 53

Návrh na zriadenie vecného bremena na časť pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21637, ulica K Železnej studienke, v prospech spoločnosti PROJEKT INVESTMENT s.r.o., so sídlom Žiar nad Hronom


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.