Bod č. 24

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1741/17 a parc. č. 1742/123, v prospech TESCO STORES SR, a.s., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.