Bod č. 20

Návrh na zrušenie uznesenia č. 679/2016 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 16. 11. 2016 – analýza poplatku za rozvoj


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.