Bod č. 17

Návrh na menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej škole Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.