Bod č. 16

Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských príspevkových organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.