Bod č. 13

Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.