Bod č. 10

Návrh novely všeobecných právnych predpisov k oznamovaniu zmien obsahu digitálnej technickej mapy mesta


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.