BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúca sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Radvanská ulica, a to pozemku, parc. č. 1866/11, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky, parc. č. 1772/26 a parc. č. 21505/22, v podielovom spoluvlastníctve Ing. Alexandra Čerevku s manželkou Ing. Katarínou Čerevkovou a Ing. Martina Mihala s manželkou Mgr. Andreou Mihalovou


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.