BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 19

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na stavbu so súpis. č. 3112 a pozemok, parc. č. 7434, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve neziskovej organizácie – MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.