BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 103,12 m² v stavbe so súpis. č. 1183 na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na pozemku, parc. č. 2879, združeniu INKLÚZIA, občianske združenie, so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.