BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 24

Návrh na schválenie Dodatku č. 1/.../2021/N na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na obdobie od 01. 07. – 30. 09. 2021 pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o., Šalviová 32, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.