BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 19

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMINE)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.