Bod č. 34

Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 22. 10. 2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.