Bod č. 32

Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 10. 2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.