Bod č. 30

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Hanulova obj. C, vlastníkom garáží


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.