Bod č. 28

Návrh na zníženie nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00 uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.