Bod č. 24

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434, Antonovi Kovačičovi


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.