Bod č. 20

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.