Bod č. 19

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1 a parc. č. 1581/1, Gronárska ulica


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.