Bod č. 18

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 360/202, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.