Bod č. 12

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.