BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 16

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok, parc. č. 12006/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok, parc. č. 22005/18, vo vlastníctve Karola Masaroviča


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.